De website van Catering & Cafetaria Doklanden is op dit moment in onderhoud.

Wilt u wat bestellen?

Hieronder vindt u onze gegevens.

Contactgegevens:

Eemskanaal NZ 17 17

9934 RD  Delfzijl

T  (0596) 63 22 22 F  (0596) 63 20 30